Welkom

Van harte welkom op de website van KBO-PCOB Wageningen
Adres secretaris: mevr. T. Albers, Lawickse Allee 70E, 6707 AK Wageningen

De Katholieke Belangen Organisatie voor senioren KBO Wageningen heeft als doel belangenbehartiging van ouderen op plaatselijk niveau en het organiseren van activiteiten om sociaal contact tussen leden te bevorderen en sociaal isolement te voorkomen.

KBO Wageningen is een zeer actieve senioren vereniging in de gemeente Wageningen. 400 Wageningse ouderen (60+) zijn lid van onze vereniging. Wij organiseren voor onze leden een scala aan activiteiten en stimuleren daardoor sociaal contact en betrokkenheid bij de Wageningse samenleving.

Maandelijks houden we voor onze leden informatieve en educatieve bijeenkomsten en stimuleren daardoor ook onderling contact. Jaarlijks maken we een interessante busreis en houden we een druk bezochte kerstviering en nieuwjaarsbijeenkomst.

In Wageningen werkt KBO nauw samen met de 120 PCOB leden. Sinds 2016 kunnen de PCOB leden deelnemen aan alle KBO activiteiten.

Ledenvoordeel
KBO- en PCOB-leden ontvangen 10x per jaar het gezamenlijke landelijk ledenblad en de plaatselijke Nieuwsbrief.  
KBO- en PCOB- leden krijgen een ledenpas die korting geeft op activiteiten en producten. 
KBO- en PCOB-leden kunnen gebruik maken van de eigen belasting invulservice, in 2018 zonder eigen bijdrage.
KBO- en PCOB leden krijgen bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis 8% korting op de basispremie, 10% op de aanvullende en tandartsverzekering, 25% korting op Extra Vitaal pakket en gratis het extra aanvullend KBO-PCOB pakket. Eenmalig krijgen KBO- en PCOB-leden een bijdrage van € 20 voor het lidmaatschap. Leden krijgen ook korting bij CZ en VGZ

In samenwerking met andere organisaties in Wageningen behartigen wij in de stichting Platform Wageningse Ouderen de belangen van Wageningse senioren bij onder meer zorg, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit. Ook organiseren we in Platform verband een aantal activiteiten (zie onder organisatie).


Eerstvolgende activiteit

Leeskring - 24-09-2019 00:00:00

We lezen en bespreken op 24 september het boek "Wees onzichtbaar" van Murat Isrik. Wilt u meedoen dan bent u van harte welkom en kunt u contact opnemen met Marianne Withagen tel. 411664 of jcm.withagen@hetnet.nl.


Festival 60+ - 04-10-2019 13:00:00

Het Festival 60+ is op 4 oktober! www.platform-wageningse-ouderen.nl/festival-60 
Op deze Nationale Ouderendag bieden Platform Wageningse Ouderen, Solidez, Startpunt, de Woningstichting u een gratis feestelijke programma aan met muziek, tal van activiteiten en lezingen. Veel mensen zijn bezig met de vraag: “zo lang mogelijk zelfstandig blijven zonder zorgen, hoe doe ik dat?” Het Festival 60+ hoopt u tijdens deze dag te kunnen inspireren met heel veel mooie verhalen, tips, workshops en ervaringen over hoe gezond te zijn en blijven, hoe actief te zijn en mensen te ontmoeten. Het Festival 60+ (v/h de 50+ Leefbeurs) vindt plaats in de naast elkaar gelegen THUIS en Bieb. U kunt aan veel activiteiten deelnemen over “wonen en veiligheid”, “buurtnetwerken” en “gezondheid”. Het Festival begint om 13.00 uur en eindigt om 18.00 uur. U kunt er mee bewegen, mee praten en aan verschillende tests meedoen. U kunt er uw vragen kwijt, direct hulp krijgen en informatie materiaal mee naar huis nemen.