Welkom

Van harte welkom op de website van KBO-PCOB Wageningen
Adres secretaris: mevr. T. Albers, Lawickse Allee 70E, 6707 AK Wageningen

De Katholieke Belangen Organisatie voor senioren KBO Wageningen heeft als doel belangenbehartiging van ouderen op plaatselijk niveau en het organiseren van activiteiten om sociaal contact tussen leden te bevorderen en sociaal isolement te voorkomen.

KBO Wageningen is een zeer actieve senioren vereniging in de gemeente Wageningen die ca. 400 leden telt (60+). Wij organiseren voor onze leden een scala aan activiteiten en stimuleren daardoor sociaal contact en betrokkenheid bij de Wageningse samenleving.

Maandelijks houden we voor onze leden informatieve en educatieve bijeenkomsten en stimuleren daardoor ook onderling contact. Jaarlijks maken we een interessante busreis en houden we een druk bezochte kerstviering en nieuwjaarsbijeenkomst.

In Wageningen werkt KBO nauw samen met de ruim 110 PCOB leden. Sinds 2016 kunnen de PCOB leden deelnemen aan alle KBO activiteiten.

Ledenvoordeel
KBO- en PCOB-leden ontvangen 10x per jaar het gezamenlijke landelijk ledenblad en de plaatselijke Nieuwsbrief.  
KBO- en PCOB- leden krijgen een ledenpas die korting geeft op activiteiten en producten. 
KBO- en PCOB-leden kunnen gebruik maken van de eigen belasting invulservice, in 2018 zonder eigen bijdrage.
KBO- en PCOB leden krijgen bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis 8% korting op de basispremie, 10% op de aanvullende en tandartsverzekering, 25% korting op Extra Vitaal pakket en gratis het extra aanvullend KBO-PCOB pakket. Eenmalig krijgen KBO- en PCOB-leden een bijdrage van € 20 voor het lidmaatschap. Leden krijgen ook korting bij CZ en VGZ

In samenwerking met andere organisaties in Wageningen behartigen wij in de stichting Platform Wageningse Ouderen de belangen van Wageningse senioren bij onder meer zorg, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit. Ook organiseren we in Platform verband een aantal activiteiten (zie onder organisatie).


Eerstvolgende activiteit

Kerstviering - 19-12-2019 10:30:00

Donderdag 19 december houden we onze traditionele kerstviering en kerstlunch. De gebedsviering begint om 10.30u in de Johannes de Doperkerk, Bergstraat 17. Voorganger is pastoor Henri ten Have. Aansluitend houden wij de kerstlunch in de naastgelegen Verrijzeniszaal
Wilt u deelnemen aan de lunch dan moet u zich vóór maandag 16 december opgeven bij Elly Croon. Per mail ellycroon@outlook.com of anders per telefoon 06-55542876. De eigen bijdrage voor de lunch bedraagt € 5 te voldoen tijdens de lunch. 


Nieuwjaarsbijeenkomst - 06-01-2020 14:30:00

Op deze bijeenkomst in de Verrijzeniszaal wensen we elkaar een gelukkig Nieuwjaar. Traditiegetrouw eten we nog een keer oliebollen, uiteraard mét een drankje. Verder spelen we spellen of leggen we een kaartje, bij voldoende belangstelling natuurlijk! En met een praatje met elkaar maken we er een gezellige middag van.