Welkom

Van harte welkom op de website van KBO-PCOB Wageningen
Adres secretaris: mevr. T. Albers, Lawickse Allee 70E, 6707 AK Wageningen

De Katholieke Belangen Organisatie voor senioren KBO Wageningen heeft als doel belangenbehartiging van ouderen op plaatselijk niveau en het organiseren van activiteiten om sociaal contact tussen leden te bevorderen en sociaal isolement te voorkomen.

KBO Wageningen is een zeer actieve senioren vereniging in de gemeente Wageningen. 400 Wageningse ouderen (60+) zijn lid van onze vereniging. Wij organiseren voor onze leden een scala aan activiteiten en stimuleren daardoor sociaal contact en betrokkenheid bij de Wageningse samenleving.

Maandelijks houden we voor onze leden informatieve en educatieve bijeenkomsten en stimuleren daardoor ook onderling contact. Jaarlijks maken we een interessante busreis en houden we een druk bezochte kerstviering en nieuwjaarsbijeenkomst.

In Wageningen werkt KBO nauw samen met de 120 PCOB leden. Sinds 2016 kunnen de PCOB leden deelnemen aan alle KBO activiteiten.

Ledenvoordeel
KBO- en PCOB-leden ontvangen 10x per jaar het gezamenlijke landelijk ledenblad en de plaatselijke Nieuwsbrief.  
KBO- en PCOB- leden krijgen een ledenpas die korting geeft op activiteiten en producten. 
KBO- en PCOB-leden kunnen gebruik maken van de eigen belasting invulservice, in 2018 zonder eigen bijdrage.
KBO- en PCOB leden krijgen bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis 8% korting op de basispremie, 10% op de aanvullende en tandartsverzekering, 25% korting op Extra Vitaal pakket en gratis het extra aanvullend KBO-PCOB pakket. Eenmalig krijgen KBO- en PCOB-leden een bijdrage van € 20 voor het lidmaatschap. Leden krijgen ook korting bij CZ en VGZ

In samenwerking met andere organisaties in Wageningen behartigen wij in de stichting Platform Wageningse Ouderen de belangen van Wageningse senioren bij onder meer zorg, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit. Ook organiseren we in Platform verband een aantal activiteiten (zie onder organisatie).


Eerstvolgende activiteit

Museum Plus Bus Gemeente Museum Den Haag - 13-08-2019 00:00:00

Dinsdag 13 augustus gaan we met de Museum Plus Bus op stap naar het gemeentemuseum Den Haag. De Museum Plus Bus rijdt voor senioren die niet meer zelfstandig een museum kunnen bezoeken. Er is plaats voor 33 personen. Mensen met een rollator kunnen mee en zelfs in de rolstoel. Voor de laatste is 1 plaats beschikbaar. De enige kosten zijn  die van de lunch (€ 9 pp) die we in het museum moeten gebruiken. Vóór 1  juli opgeven bij Willy Zijlmans, tel. 0317-417191 of per email h.en.w.zijlmans@upcmail.nl. Bij Willy is ook meer informatie verkrijgbaar


Samen uit eten - 21-08-2019 18:00:00

Op woensdag 21 augustus om 18.00 uur bij restaurant "De Chinese Muui", Schaepmanstraat 93, Wageningen. Opgeven bij Jan Dammingh voor 19 augustus, tel. 418004, jandammingh@icloud.com